عبارت را در

كسي كه در پس گرفتن وام مراعات كند چه ثوابي دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن أقرَضَ مَلهوفا فَأحسَنَ طَلِبَتَهُ استَأنَفَ العَمَلَ وأعطاهُ اللّه‏ُ بِكُلِّ دِرهَمٍ ألفَ قِنطارٍ مِن الجَنّةِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هركس به اندوهگينى (كه مالش را از دست داده) وام دهد و در پس گرفتن آن مراعات كند ، عمل را از نو شروع كرده است (گناهانش پاك شده) و خداوند به ازاى هر درهم ، هزار قنطار (صد رطل) از (درهم‏هاى) بهشت به او عطا كند .