عبارت را در

چه روغني مورد پسند امام صادق عليه السلام بود؟

عنه عليه‏السلام :

البانُ دُهنٌ ذَكَرٌ ، نِعمَ الدُّهنُ البانُ ، وإنَّهُ لَيُعجِبُنِي الخَلوقُ .

امام صادق عليه‏السلام :

بان ، روغن مردانه است . چه خوب روغنى است بان؛ اما من از خَلوق ، خوشم مى‏آيد .