عبارت را در

چرا نبايد سبيل را بلند گذاشت؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا يُطَوِّلَنَّ أحَدُكُم شارِبَهُ ؛ فَإِنَّ الشَّيطانَ يَتَّخِذُهُ مَخبَأً يَستَتِرُ بِهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مبادا كه كسى از شما سبيل خود را بلند كند ؛ زيرا شيطان ، آن را مخفيگاه مى‏گيرد و در آن ، پنهان مى‏شود .