عبارت را در

كوتاه كردن سبيل در شنبه و پنجشنبه چه فايده اي دارد؟

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن قَلَّمَ أظفارَهُ يَومَ السَّبتِ ويَومَ الخَميسِ وأخَذَ مِن شارِبِهِ عوفِيَ مِن وَجَعِ الضِّرسِ ، ووَجَعِ العَينِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس در روز پنج‏شنبه و شنبه ، ناخن‏هاى خود را كوتاه كند و قدرى از سبيل خود بگيرد ، از دندانْ درد و دردِ چشمْ در امان باشد.