عبارت را در

صورت زیبا و دل بد داشتن چه اشكالی دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خَيرُ ما اُعْطِيَ الرّجُلُ المؤمنُ خُلقٌ حَسَنٌ ، وشَرُّ ما اُعْطِيَ الرّجُل قلبُ سوءٍ في صُورةٍ حَسَنةٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بهترين چيزى كه به مرد مؤمن داده شده خوى نيكوست و بدترين چيزى كه به انسان داده شده دل بد در چهره زيباست .