عبارت را در

چه ثروتي از چه فقري بهتر است؟

عنه عليه‏السلام :

غِنىً يَحجُزُكَ عنِ الظُّلمِ خَيرٌ مِن فَقرٍ يَحمِلُكَ علَى الإثم .

امام صادق عليه‏السلام :

ثروتى كه تو را از سـتـم باز دارد ، بهتر از فقرى است كه تو را به گناه كشاند .