عبارت را در

كسي كه از دسترنج خود بخورد چه پاداشي دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن أكَلَ مِن كَدِّ يَدِهِ ، مَرَّ على الصِّراطِ كالبَرقِ الخاطِفِ .

پيامبرخدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كه از دسـتـرنج خود بخورد ، مانند برقِ جهنده ، از صراط بگذرد .