عبارت را در

دعاي رسول خدا - صلي الله عليه و آله و سلم - درباره ي روزي چيست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اللّهُمّ ارزُقْ محمّدا وآلَ محمّدٍ ومَن أحَبَّ محمّدا وآلَ محمّدٍ ، العَفافَ والكَفافَ ، وارزُقْ مَن أبغَضَ محمّدا وآلَ محمّدٍ المالَ والوَلَدَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خدايا ! به محمّد و خاندان محمّد و به كسى كه محمّد و خاندان او را دوست دارد ، پاكدامنى و روزى به قدر كفاف عطا فرما و به هركه محمّد وآل محمّد را دشمن دارد مال و فرزند روزى كن .