عبارت را در

توصيه ي رسول خدا - صلي الله عليه و آله و سلم - درباره ي كسب روزي چيست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا تَتَشاغَلْ عمّا فُرِضَ علَيكَ بِما قد ضُمِنَ لَكَ فإنّهُ لَيسَ بفائتِكَ ما قد قُسِّمَ لَكَ ، ولَستَ بِلاحِقٍ ما قد زُوِيَ عنكَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

با پرداختن به كسب روزى تضمين شده از آنچه بر تو واجب شده است باز نمان ؛ زيرا آنچه قسمت تو باشد از دستت نمى‏رود و آنچه قسمت تو نباشد به آن دست نمى‏يابى .