عبارت را در

آب نوشیدن بسیار چه ضرری دارد؟

الإمام الصادق عليه‏السلام :

لا تُكثِر مِن شُربِ الماءِ ؛ فَإِنَّهُ مادَّةٌ لِكُلِّ داءٍ .

امام صادق عليه‏السلام :

آب بسيار منوش ؛ چرا كه سرچشمه هر دردى است .

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

لَو أنَّ النّاسَ أقَلّوا مِن شُربِ الماءِ ، لاَستَقامَت أبدانُهُم .

امام صادق عليه‏السلام :

اگر مردمْ كمتر آب مى‏نوشيدند ، بدن‏هايشان به سامان بود .

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

مَن أقَلَّ مِن شُربِ الماءِ ، صَحَّ بَدَنُهُ .

امام صادق عليه‏السلام :

هر كس كمتر آب مى‏نوشد ، تن‏درست است .

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

أقلِل مِن شُربِ الماءِ ؛ فَإِنَّهُ يَمُدُّ كُلَّ داءٍ ، وَاجتَنِبِ الدَّواءَ ما احتَمَلَ بَدَنُكَ الدّاءَ .

امام صادق عليه‏السلام :

كمتر آب بنوش ؛ چرا كه هر دردى را به‏سوى خود مى‏كشد . از درمان نيز تا هنگامى كه بدنت تاب درد را دارد ، بپرهيز .