عبارت را در

ثروتمندان از چه راه هايي به دام شيطان مي افتند؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنَّ الشَّيطانَ قالَ : لن‏يَنجُوَ مِنّي الغَنِيُّ مِن إحدى ثلاثٍ : إمّا أن اُزَيِّنَهُ في عَينِهِ فَيَمنَعَهُ مِن حَقِّهِ ، وإمّا أن اُسَهِّلَ علَيهِ سبيلَهُ فَيُنفِقَهُ في غيرِ حَقِّهِ ، وإمّا أن اُحَبِّبَهُ إلَيهِ فَيَكسِبَهُ بغيرِ حَقِّهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

شيطان گفت : آدم توانگر از چنگ من خلاصى ندارد و او را به يكى از اين سه چيز گرفتار مى‏كنم : يا مال و ثروت را در نظر او مى‏آرايم كه در نتيجه ، از پرداخت حقوق مالى خويش ، خوددارى مى‏ورزد يا راههاى مصرف آن را برايش آسان مى‏كنم كه در نتيجه ، آنها را به ناحقّ خرج مى‏كند و يا مال و ثروت را محبوب او مى‏گردانم كه در نتيجه ، آن را از راههاى ناروا به دست مى‏آورد .