عبارت را در

آشامیدن بر روی غذاهای چرب چه ضرری دارد؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

الشُّربُ عَلى أثَرِ الدَّسَمِ داءٌ فِي البَطنِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

آشاميدن در پى چربى ، بيمارى‏اى در شكم است .

------------------------------------------------------

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

شُربُ الماءِ عَلى أثَرِ الدَّسَمِ يُهَيَّجُ الدّاءَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

آشاميدن آب در پى چربى ، بيمارى را برمى‏انگيزاند .