عبارت را در

رسول خدا - صلي الله عليه و آله و سلم - درباره ي كساني كه در معامله آسانگير هستند چه دعايي كرد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

رَحِمَ اللّه‏ُ عبدا سَمْحا إذا باعَ ، سَمْحا إذا اشْتَرى، سَمحا إذا قضى ، سَمحا إذا اقْتَضى .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خداى رحمت كند بنده‏اى را كه در فروش و خريد و پس دادن وام و پس گرفتن آن آسانگير باشد .