عبارت را در

نيت نماز شب داشتن و خواب ماندن چه ثوابي دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ما مِن عَبدٍ يُحَدِّثُ نفسَهُ‏بقيامِ ساعَةٍ مِنَ الليلِ فَيَنامُ عنها إلاّ كانَ نَومُهُ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللّه‏ُ بها علَيهِ وكُتِبَ لَهُ أجرُ مانَوى .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هيچ بنده‏اى نيست كه قصد آن كند پاسى از شب را براى نماز برخيزد ، امّا خوابش برد ، جز اين‏كه خوابش صدقه‏اى باشد كه خداوند آن را از طرف او بدهد و ثواب نيّتى كه كرده است ، برايش منظور گردد .