عبارت را در

ایستاده آب آشامیدن در روز چه فایده ای دارد؟

الإمام الصادق عليه‏السلام :

شُربُ الماءِ مِن قِيامٍ بِالنَّهارِ أقوىَ وأصَحُّ لِلبَدَنِ .

امام صادق عليه‏السلام :

ايستاده آشاميدن آب در روز ، مايه قدرت افزون‏تر و تن‏درستى بيشتر است .

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

شُربُ الماءِ مِن قِيامٍ بِالنَّهارِ أدَرُّ لِلعَرَقِ ، وأقوى لِلبَدَنِ .

امام صادق عليه‏السلام :

ايستاده آشاميدن آب در روز ، موجب عرق كردن بيشتر و توان افزون‏تر بدن است .